Free Chat Rooms - Buzzen Chat

Jo Baidyenyg novsh's Profile

Current Mood: Peaceful
Jo Baidyenyg novsh ( Монгол, бахархал)
Male
Male - Choibalsan, Mongolia
sexort
Sexual Orientation: Straight/Heterosexual
Relationship Status: Single, not dating


Updated: 2019-11-10 9:40:20 am Viewed 474 times Likes 1

рслан ирвээс алалдан уралдъя Барс ирвээс байлдан уралдъя Заан ирвээс жанчилдан уралдъя Хүн ирвээс хүчилдэн уралдъя

Бид арслан ирвээс алалдан уралдъя Барс ирвээс байлдан уралдъя Заан ирвээс жанчилдан уралдъя Хүн ирвээс хүчилдэн уралдъя

Хатгагч эрээн могой болох бол Хангарьд болон дээгүүр нь дүүлнэ Хүрхрэх эрээн барс болох бол Хөх зогдорт алслан болъё

ху - ху - ху - ху...
ху - ху - ху - ху...

Өдөөд ирвээс өрсөлдөн тэмцэе

Аравт болон аянгалан ниргэе Зуут болон зүрхэнд нь ниргэе Мянгат болон мөргөлдөн ниргэе Түмт болон тэнгэрээр ниргэе

ху - ху, ху - ху...
ху - ху, ху - ху...

Үерлэн ирвээс…