Free Chat Rooms - Buzzen Chat

Jo_Baidyenyg_Novshi's Profile

Current Mood: Peaceful
Jo_Baidyenyg_Novshi ( Монгол, бахархал)
Male
Male - Choibalsan, Mongolia
sexort
Sexual Orientation: Straight/Heterosexual
Relationship Status: Single, not dating


Updated: 2019-11-10 9:40:20 am Viewed 510 times Likes 1

рслан ирвээс алалдан уралдъя Ð‘арс ирвээс байлдан уралдъя Ð—аан ирвээс жанчилдан уралдъя Ð¥Ò¯Ð½ ирвээс хүчилдэн уралдъя

Бид арслан ирвээс алалдан уралдъя Ð‘арс ирвээс байлдан уралдъя Ð—аан ирвээс жанчилдан уралдъя Ð¥Ò¯Ð½ ирвээс хүчилдэн уралдъя

Хатгагч эрээн могой болох бол Ð¥Ð°Ð½Ð³Ð°Ñ€ÑŒÐ´ болон дээгүүр нь дүүлнэ Ð¥Ò¯Ñ€Ñ…рэх эрээн барс болох бол Ð¥Ó©Ñ… зогдорт алслан болъё

ху - ху - ху - ху...
ху - ху - ху - ху...

Өдөөд ирвээс өрсөлдөн тэмцэе

Аравт болон аянгалан ниргэе Ð—уут болон зүрхэнд нь ниргэе ÐœÑÐ½Ð³Ð°Ñ‚ болон мөргөлдөн ниргэе Ð¢Ò¯Ð¼Ñ‚ болон тэнгэрээр ниргэе

ху - ху, ху - ху...
ху - ху, ху - ху...

Үерлэн ирвээс…