Free Chat Rooms - Buzzen Chat

πŸŽΌπ•Ξvค𝕍๏c𝕖♫'s Blog

2015-01-17 4:47:21 am by πŸŽΌπ•Ξvค𝕍๏c𝕖♫ in category General
Ní Hearts cróga suí agus fanacht .. ach go ciúin a chosaint siad. Féachaint siad , a chosaint , agus a lorg an fhírinne de na mban agus na bhfear . Brave hearts dont sit and wait.. but silently they defend. They watch, protect, and seek the truth of all women and men.
  • no comments

Special thanks to Nuneaton Web Design